Ilu było autorów Kroniki wielkopolskiej? – dylemat pluralizmu interpretacyjnego