Wojna zimowa Henryka II z 1004 roku – przyczyny, przebieg, skutki