Wojna zimowa Henryka II z 1004 roku – przyczyny, przebieg, skutki

Na początku 1004 roku król niemiecki Henryk II, ostatni przedstawiciel dynastii Liudolfingów, wyprawił się przeciw Milsku, krainie słowiańskiej, kontrolowanej wtenczas przez polskiego księcia Bolesława Chrobrego. Niniejszy artykuł będzie się starał odpowiedzieć na pytania o przyczyny, przebieg i skutki tej kampanii. Na temat wzmiankowanych działań militarnych pisał przede wszystkim biskup merseburski Thietmar (975-1018) oraz anonimowy autor … Dowiedz się więcej

Przebieg kampanii polskiej Henryka II z 1015 roku

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia niemiecką kampanię wojenną skierowaną przeciw państwu polskiemu w 1015 roku. Cesarz Henryk II chciał zadać klęskę wojskom Bolesława Chrobrego. W zasadniczej mierze tekst prezentuje polską i niemiecką strategię i taktykę w omawianym konflikcie. Rozważania są oparte na starszych, jak i nowszych ustaleniach polskiej historiografii wojskowej. Niniejszy artykuł jest krótkim zarysem polskiej … Dowiedz się więcej