Ilu było autorów Kroniki wielkopolskiej? – dylemat pluralizmu interpretacyjnego

Kronika wielkopolska wydaje się specyficznym artefaktem historycznym, którego wartość współtworzą niewątpliwe walory literackie. Perspektywa historyka, ale także literaturoznawcy wydaje się pomocna w jego interpretacji. Stan badań nad Kroniką wielkopolską Studia podejmowane nad kroniką zmierzały zasadniczo w dwóch kierunkach. Kwestią podstawową było podjęcie badań nad kroniką, pełniącą funkcję kodyfikacyjną ważnych wydarzeń historycznych. Ponadto badacze zastanawiali się … Dowiedz się więcej