Wojna zimowa Henryka II z 1004 roku – przyczyny, przebieg, skutki

Na początku 1004 roku król niemiecki Henryk II, ostatni przedstawiciel dynastii Liudolfingów, wyprawił się przeciw Milsku, krainie słowiańskiej, kontrolowanej wtenczas przez polskiego księcia Bolesława Chrobrego. Niniejszy artykuł będzie się starał odpowiedzieć na pytania o przyczyny, przebieg i skutki tej kampanii. Na temat wzmiankowanych działań militarnych pisał przede wszystkim biskup merseburski Thietmar (975-1018) oraz anonimowy autor … Dowiedz się więcej

Udział Mieszka I w zjeździe w Kwedlinburgu (973)

W 973 roku doszło do spotkania ówczesnego księcia polskiego Mieszka I (ok. 960-992) z cesarzem Ottonem I (936-973) na zjeździe w Kwedlinburgu. Na temat tego wydarzenia wiadomo niezbyt dużo. Rzecz jasna jest to spowodowane niedostateczną ilością dostępnych przekazów pisanych, będących od dłuższego czasu przedmiotem licznych spekulacji naukowych. Dlaczego książę piastowski przybył w omawianym czasie do … Dowiedz się więcej

Wyprawa niemiecka na Wieletów w 987 roku a państwo polskie Mieszka I

W 987 roku wojska niemieckie wyprawiły się przeciw Wieletom. Zasadniczym celem podjętej kampanii było przywrócenie zwierzchnictwa niemieckiego nad zaatakowanym obszarem, który odpadł od Rzeszy w wyniku powstania pogańskiego z 983 roku1. Niemcy wprawdzie już wcześniej próbowali pokonać Wieletów, jednak ostatecznie walki z nimi przybrały dla nich niekorzystny obrót. W starciach niemiecko-wieleckich uczestniczył również polski książę … Dowiedz się więcej

Przebieg wojny niemiecko-polskiej 979 roku

Pod koniec 979 roku ówczesny władca niemiecki Otton II wyprawił się ze swoją armią przeciw bliżej nieokreślonym Słowianom. O tej wyprawie wspominały „Dzieje biskupów kambryjskich” („Gesta episcoporum Cameracensium”) z lat 40. XI stulecia1. Nie jest to wprawdzie źródło współczesne opisywanym wydarzeniom, jednak jego autor opierał się na wcześniejszych przekazach pisanych2. Według przywołanego francuskiego źródła cesarz … Dowiedz się więcej

„[…] non longe remotus a Glogow”, Przyczynek do dziejów wojny polsko-niemieckiej z 1109 roku

W 1109 roku wyruszyła na państwo polskie potężna armia niemiecka. Przewodził jej Henryk V, któremu bardzo zależało na pokonaniu polskiego księcia, Bolesława III Krzywoustego. Dostępne przekazy pisane zdają się dowodzić, iż obie strony konfliktu do zmagań wojennych przygotowały się starannie1. Niemcy najprawdopodobniej zdołali zgrupować około 20000 żołnierzy2, z którymi planowali dotrzeć do Krakowa i przymusić … Dowiedz się więcej

Najnowszy biografista Bolesława III Krzywoustego o wojnie polsko-niemieckiej 1109 roku

Profesor Stanisław Rosik urodził się w 1969 roku. Jest polskim historykiem, zatrudnionym na Uniwersytecie Wrocławskim. W tamtejszym Instytucie Historycznym w 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie dysertacji „Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold)”1. W 2011 roku habilitował się. … Dowiedz się więcej