Inwigilacja środowiska katolickiego w dokumentach Zespołu Egzekutywy do spraw kleru KW PZPR w Koszalinie w latach 1957-1961

Jednym z podstawowych zadań komunistycznych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej było zwalczanie Kościoła katolickiego. W latach 1945-1953 zajmował się tym Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pod kierunkiem Julii Brystygierowej. W 1954 r. po likwidacji MBP powstał Departament VI Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. W tym też roku w miejsce MBP powstało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Służba … Dowiedz się więcej

Działania polskich pułków dywizji gdańskiej w okresie odwrotu Wielkiej Armii z Rosji (październik 1812-styczeń 1813)

Wojna 1812 r. toczyła się na kilku teatrach działań wojennych. Poza kierunkiem moskiewskim, będącym obszarem głównych walk, działania wojenne toczyły się również na Wołyniu, pod Połockiem i na terytorium dzisiejszej Łotwy. Na ostatnim z wymienionych teatrów działań wojennych po stronie napoleońskiej operował X Korpus Wielkiej Armii dowodzony przez marsz. Étienne’a Macdonalda księcia Tarentu. Korpus miał … Dowiedz się więcej

Wyprawa niemiecka na Wieletów w 987 roku a państwo polskie Mieszka I

W 987 roku wojska niemieckie wyprawiły się przeciw Wieletom. Zasadniczym celem podjętej kampanii było przywrócenie zwierzchnictwa niemieckiego nad zaatakowanym obszarem, który odpadł od Rzeszy w wyniku powstania pogańskiego z 983 roku1. Niemcy wprawdzie już wcześniej próbowali pokonać Wieletów, jednak ostatecznie walki z nimi przybrały dla nich niekorzystny obrót. W starciach niemiecko-wieleckich uczestniczył również polski książę … Dowiedz się więcej

Przebieg wojny niemiecko-polskiej 979 roku

Pod koniec 979 roku ówczesny władca niemiecki Otton II wyprawił się ze swoją armią przeciw bliżej nieokreślonym Słowianom. O tej wyprawie wspominały „Dzieje biskupów kambryjskich” („Gesta episcoporum Cameracensium”) z lat 40. XI stulecia1. Nie jest to wprawdzie źródło współczesne opisywanym wydarzeniom, jednak jego autor opierał się na wcześniejszych przekazach pisanych2. Według przywołanego francuskiego źródła cesarz … Dowiedz się więcej

Polityczna kariera Kwame Nkrumaha – droga do objęcia stanowiska pierwszego premiera niepodległej Ghany

Kwame Nkrumah urodził się we wrześniu 1909 r. Obecnie za dzień jego urodzin przyjmuje się 21 września, który ku czci pierwszego prezydenta stał się w Ghanie dniem ustawowo wolnym od pracy.1 Jednak jak pisał sam Nkrumah w swojej autobiografii: Jedynymi pewnymi danymi dotyczącymi moich urodzin jest to, że przyszedłem na świat około południa w sobotę … Dowiedz się więcej

Ilu było autorów Kroniki wielkopolskiej? – dylemat pluralizmu interpretacyjnego

Kronika wielkopolska wydaje się specyficznym artefaktem historycznym, którego wartość współtworzą niewątpliwe walory literackie. Perspektywa historyka, ale także literaturoznawcy wydaje się pomocna w jego interpretacji. Stan badań nad Kroniką wielkopolską Studia podejmowane nad kroniką zmierzały zasadniczo w dwóch kierunkach. Kwestią podstawową było podjęcie badań nad kroniką, pełniącą funkcję kodyfikacyjną ważnych wydarzeń historycznych. Ponadto badacze zastanawiali się … Dowiedz się więcej