Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 2

Część pierwsza artykułu. Obóz przesiedleńczy na ul. Leszno 41/43 został uruchomiony w 1940 r. Nosił on nazwę Durchsgangslager II. Mieścił się w dwóch budynkach fabrycznych. Pod numerem 41/43 mieściła się przed wojną wykańczalnia i farbiarnia „Leszno” natomiast przy ul. Leszno 39 znajdowała się podupadła fabryka tkanin Mosze Bachracha. Był to drugi największy obóz przesiedleńczy na … Dowiedz się więcej

Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 1

Streszczenie Summary Pierwsze obozy przesiedleńcze powstały w Łodzi jesienią 1939 r. Od 1940 r. wysiedlonych Polaków z Kraju Warty umieszczano wyłącznie w obozach przesiedleńczych w Łodzi. W skład „łódzkiego kombinatu obozowego” wchodziły obozy znajdujące się przy ulicach: Łąkowej, Leszno, Hutora, Kopernika oraz obóz w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej. Jednorazowo mogły one pomieścić ok. 13 … Dowiedz się więcej

Obóz przesiedleńczy w Dobrzycy

Streszczenie Summary Obóz w Dobrzycy był jednym z kilkunastu obozów przesiedleńczych dla wysiedlonej ludności polskiej utworzonych w 1939 r. w Kraju Warty. Obóz przesiedleńczy w Dobrzycy, powstał 23 października 1939 r. Przetrzymywano w nim łącznie ok. 140 osób, głównie ziemian oraz przedstawicieli inteligencji z powiatu krotoszyńskiego, których przetrzymywano w nim do grudnia 1939 r. 10 … Dowiedz się więcej

Obóz dla wysiedlonych w Cerekwicy

Streszczenie Summary 26 października 1939 r. w Cerekwicy w powiecie jarocińskim powstał pierwszy w Kraju Warty obóz przesiedleńczy dla wysiedlonej ludności polskiej. Utworzenie obozu było konsekwencją przeprowadzenia pierwszego w Kraju Warty wysiedlenia ludności polskiej, które miało miejsce z 25 na 26 października 1939 r. Wysiedlono wtedy i osadzono w Cerekwicy 210 osób, głównie ziemian. Wysiedlenie … Dowiedz się więcej

Zamek Książ

Zamek Książ został wzniesiony w XIII wieku przez księcia piastowskiego Bolka I Surowego w celu zabezpieczenia dróg handlowych ze Śląska na Czechy. Początkowo warownia często zmieniała właścicieli. W 1509 roku została przekazana w zastaw Konradowi von Hochberg, a niecałe 100 lat później von Hochbergowie otrzymali zamek na własność i pozostali właścicielami aż pierwszej połowy XX … Dowiedz się więcej