Zamek Książ

Zamek Książ został wzniesiony w XIII wieku przez księcia piastowskiego Bolka I Surowego w celu zabezpieczenia dróg handlowych ze Śląska na Czechy. Początkowo warownia często zmieniała właścicieli. W 1509 roku została przekazana w zastaw Konradowi von Hochberg, a niecałe 100 lat później von Hochbergowie otrzymali zamek na własność i pozostali właścicielami aż pierwszej połowy XX wieku. W latach wojny 30-letniej zamek został częściowo zniszczony. W późniejszym czasie rezydencja von Hochbergów przeszła dwie bardzo poważne przebudowy. Na początku XVIII wieku przekształcono budowlę na styl barokowy, dalsza rozbudowa miała miejsce w latach 1909-1923. W 1941 roku zamek został skonfiskowany przez rząd III Rzeszy. Znajdowała się tu kwatera Organizacji Todta. 8 maja 1945 roku zamek zajęły oddziały Armii Czerwonej, które się w nim zakwaterowały. Od tego czasu zamek niszczał aż w 1956 roku został zabezpieczony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od 1991 roku zamkiem zarządza wałbrzyska spółka „Zamek Książ sp. z o. o.”

Zdjęcia: Maria Guzek