Obóz przesiedleńczy w Dobrzycy

Streszczenie Summary Obóz w Dobrzycy był jednym z kilkunastu obozów przesiedleńczych dla wysiedlonej ludności polskiej utworzonych w 1939 r. w Kraju Warty. Obóz przesiedleńczy w Dobrzycy, powstał 23 października 1939 r. Przetrzymywano w nim łącznie ok. 140 osób, głównie ziemian oraz przedstawicieli inteligencji z powiatu krotoszyńskiego, których przetrzymywano w nim do grudnia 1939 r. 10 … Dowiedz się więcej

Pałac w Dobrzycy – Z historią w tle…

Niezwykłą ,,perełką” można nazwać okazały pałac w Dobrzycy. Lokacji Dobrzycy dokonano przed 1440 rokiem. Dobrzyckie dobra zostały podzielone między dawnych spadkobierców – rodzinę Dobrzyckich i pozostałych, zmieniających się właścicieli. Ważniejszymi z nich był Augustyn Gorzeński – stolnik, chorąży i podkomorzy poznański, generał adiutant u boku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, członek loży masońskiej. W 1890 roku … Dowiedz się więcej