Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 2