Zamek Książ

Zamek Książ został wzniesiony w XIII wieku przez księcia piastowskiego Bolka I Surowego w celu zabezpieczenia dróg handlowych ze Śląska na Czechy. Początkowo warownia często zmieniała właścicieli. W 1509 roku została przekazana w zastaw Konradowi von Hochberg, a niecałe 100 lat później von Hochbergowie otrzymali zamek na własność i pozostali właścicielami aż pierwszej połowy XX … Dowiedz się więcej

Zamek Bolczów

Pierwsza wzmianka o zamku nad doliną Janówki będącym własnością rodu rycerskiego Boliców (Bolczów, Bolców) pochodzi z 1375 roku. Przy budowie warowni wykorzystano liczne skałki granitowe o wysokości dochodzącej do 20 metrów. W okresie wojen husyckich budowla była jednym z bastionów husytów na Śląsku. W 1433 roku zamek oblegali i zdobyli mieszczanie świdniccy. Pod koniec XV … Dowiedz się więcej

Zamek w Bolkowie

Gród i miasto Bolków zostały założone przez księcia śląskiego Bolesława Łysego. Informacja o grodzie po raz pierwszy pojawiła się w źródłach historycznych w 1277 roku. Zamek murowany wzniesiony został prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. W 1345 roku był bezskutecznie oblegany przez wojska czeskie. W połowie XIV wieku … Dowiedz się więcej

Zamek Świny

Pierwsza wzmianka o grodzie we wsi Świny pojawiła się już w 1108 roku (w kronice Kosmasa). Z późniejszych źródeł wiadomo, że warownia miała status kasztelani. Następnie gród został przebudowany na murowany zamek obronny. W latach 70-tych XIII wieku utracił status zamku kasztelańskiego (na rzecz pobliskiego Bolkowa) i został przekazany rycerskiemu rodowi Świnków (von Schweinichen). W … Dowiedz się więcej