Kategorie
XX i XXI wiek

Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 2

Część pierwsza artykułu. Obóz przesiedleńczy na ul. Leszno 41/43 został uruchomiony w 1940 r. Nosił on nazwę Durchsgangslager II. Mieścił się w dwóch budynkach fabrycznych. Pod numerem 41/43 mieściła się przed wojną wykańczalnia i farbiarnia „Leszno” natomiast przy ul. Leszno 39 znajdowała się podupadła fabryka tkanin Mosze Bachracha. Był to drugi największy obóz przesiedleńczy na […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 1

Streszczenie Summary Pierwsze obozy przesiedleńcze powstały w Łodzi jesienią 1939 r. Od 1940 r. wysiedlonych Polaków z Kraju Warty umieszczano wyłącznie w obozach przesiedleńczych w Łodzi. W skład „łódzkiego kombinatu obozowego” wchodziły obozy znajdujące się przy ulicach: Łąkowej, Leszno, Hutora, Kopernika oraz obóz w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej. Jednorazowo mogły one pomieścić ok. 13 […]