Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 2

Część pierwsza artykułu. Obóz przesiedleńczy na ul. Leszno 41/43 został uruchomiony w 1940 r. Nosił on nazwę Durchsgangslager II. Mieścił się w dwóch budynkach fabrycznych. Pod numerem 41/43 mieściła się przed wojną wykańczalnia i farbiarnia „Leszno” natomiast przy ul. Leszno 39 znajdowała się podupadła fabryka tkanin Mosze Bachracha. Był to drugi największy obóz przesiedleńczy na … Dowiedz się więcej

Łódzkie obozy przesiedleńcze w latach okupacji niemieckiej – część 1

Streszczenie Summary Pierwsze obozy przesiedleńcze powstały w Łodzi jesienią 1939 r. Od 1940 r. wysiedlonych Polaków z Kraju Warty umieszczano wyłącznie w obozach przesiedleńczych w Łodzi. W skład „łódzkiego kombinatu obozowego” wchodziły obozy znajdujące się przy ulicach: Łąkowej, Leszno, Hutora, Kopernika oraz obóz w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej. Jednorazowo mogły one pomieścić ok. 13 … Dowiedz się więcej

Wysiedlenia Polaków z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944 : organizacja, sposób przeprowadzania, transport

Streszczenie Summary Hitlerowskie wysiedlenia Polaków z ziem wcielonych do Rzeszy stanowiły kolejny element polityki narodowościowej zmierzającej do likwidacji ludności polskiej na tym terenie. Wysiedlenia rozpoczęły się we wrześniu 1939 r., początkowo miały one charakter chaotyczny, jednak bardzo szybko przyjęły zorganizowane formy. Wysiedlenia z Kraju Warty objęły ponad 620 tysięcy osób. Przed ich przetransportowaniem do Generalnego … Dowiedz się więcej