Bitwa nad Almą 20 IX 1854 jako pierwsze starcie mocarstw europejskich po kongresie wiedeńskim

Streszczenie Summary Artykuł pt. „Bitwa nad Almą 20 IX 1854 jako pierwsze starcie mocarstw europejskich po kongresie wiedeńskim” poświęcony jest pierwszej bitwie stoczonej podczas trwającej w latach 1853-56 wojny krymskiej. Bitwa ta była też pierwszym starciem mocarstw europejskich od 1815 roku, czyli od bitwy pod Waterloo i ustaleń kongresu wiedeńskiego. Podczas tego starcia wojska rosyjskie, … Dowiedz się więcej

„Cienka Czerwona Linia” oczami świadków

Streszczenie Summary Artykuł pt. „Cienka czerwona linia w relacjach świadków” poświęcony jest jednemu z epizodów bitwy pod Bałakławą stoczonej w dniu 25 października 1854 roku przez sprzymierzone wojska francusko-brytyjsko-tureckie przeciwko wojskom rosyjskim. W początkowej fazie bitwy Rosjanie zdobyli szereg obsadzonych przez Turków redut, stanowiących pierwszą linię obrony Bałakławy. Aby wykorzystać ten sukces, oddział 700 kawalerzystów … Dowiedz się więcej