„Cienka Czerwona Linia” oczami świadków

Streszczenie Summary Artykuł pt. „Cienka czerwona linia w relacjach świadków” poświęcony jest jednemu z epizodów bitwy pod Bałakławą stoczonej w dniu 25 października 1854 roku przez sprzymierzone wojska francusko-brytyjsko-tureckie przeciwko wojskom rosyjskim. W początkowej fazie bitwy Rosjanie zdobyli szereg obsadzonych przez Turków redut, stanowiących pierwszą linię obrony Bałakławy. Aby wykorzystać ten sukces, oddział 700 kawalerzystów … Dowiedz się więcej