Kwestia burska na arenie międzynarodowej

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje temat Afryki Południowej w końcu XIX wieku. Głównymi graczami na tym terenie byli Burowie i Wielka Brytania, ale ze względu na znajdujące się tam kolonie, sytuację na południu kontynentu bacznie obserwowała też Portugalia. Burowie dążyli do uzyskania dostępu do morza. Z drugiej strony Brytyjczycy starali się im to utrudnić. Z czasem … Dowiedz się więcej

Wielki Trek i jego konsekwencje

Streszczenie Summary W artykule autor zajmuje się marszem osadników holenderskich w Afryce Południowej poza rzekę Orange. Opisany został konflikt Burów z autochtoniczną ludnością – Zulusami. W grudniu 1838 roku Burowie odnieśli wielkie zwycięstwo w walce z nimi ugruntowując swoją pozycję w południowej części „czarnego lądu”. Kolejnym przeciwnikiem Burów była Wielka Brytania, która uważała ich za … Dowiedz się więcej