Bagatelizowanie problemu burskiego – relacje Churchilla