Budowa i użycie rakiet w XVII-wiecznej Europie w świetle traktatów Diego Ufano i Kazimierza Siemienowicza

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia dwa wybitne XVII-wieczne podręczniki artyleryjskie, które zawierają informacje dotyczące konstrukcji, produkcji i właściwości rakiet. Pierwszym z nich jest dzieło hiszpańskiego oficera Diego Ufano – „Tratado de la Artilleria”, pierwszy raz wydane w Brukseli w 1613 roku, następnie przetłumaczone na język niemiecki w 1614, francuski w 1615 i polski w 1643 roku. … Dowiedz się więcej

Edukacja i podróże zagraniczne Bogusława Radziwiłła (1620-1669)

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia w jaki sposób wyglądała edukacja oraz podróże zagraniczne młodego magnata Bogusława Radziwiłła (1620-1669). Jednym z ważniejszych elementów wychowania magnackiego były zagraniczne peregrynacje. Miały one ułatwić magnatom przyszłą karierę polityczną w Rzeczypospolitej. Jednak odbyta przez Bogusława edukacja oraz podróże zagraniczne zasługują na dodatkową uwagę. Aż dziesięć lat, które Radziwiłł spędził poza granicami kraju, … Dowiedz się więcej

Religijność Zygmunta III Wazy a polska historiografia

Streszczenie Summary W polskiej historiografii Zygmunt III Waza nigdy nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Długoletnie panowanie tego monarchy jest w głównej mierze kojarzone z wieloma konfliktami, w które wówczas została wplątana Rzeczpospolita, rozwojem oligarchii magnackiej na ziemiach polskich oraz nietolerancyjną postawą samego władcy. To właśnie ten ostatni aspekt stał się głównym powodem do napisania … Dowiedz się więcej

Reformy i myśl wojskowa generała artylerii koronnej Alojzego Fryderyka Brühla

Streszczenie Summary Alojzy Fryderyk von Brühl był jednym z najwybitniejszych generałów artylerii koronnej w XVIII wieku. Dzięki bogatemu doświadczeniu i otwartości na zmiany doprowadził do gruntownych zmian w oddziałach artylerii. W wojnie w obronie Konstytucji 3 maja to artyleria wykazała się bardzo wysokim stanem wyszkolenia i sprawnością. Wielu wychowanków generała w latach wojen napoleońskich zdobyło … Dowiedz się więcej

Arrasy jagiellońskie – seria biblijna

Streszczenie Summary Stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna a zarazem udany mariaż Zygmunta Starego spowodował silny rozwój sztuki Renesansu w Polsce. Następca Zygmunta Starego, jego syn Zygmunt August stał się wielkim entuzjastą wszelkich sztuk renesansowych. Objawiało się to między innymi w kontaktach z ośrodkami kultury Odrodzenia w całej Europie. Efektem tego było sprowadzenie do kraju unikatowej … Dowiedz się więcej

Plany dynastyczne Jana III Sobieskiego w świetle historiografii polskiej dwudziestolecia międzywojennego

Streszczenie Summary Historiografia polska okresu międzywojennego borykała się z szeregiem problemów. Wynikały one z trudnych warunków panujących w na nowo organizującym się po przeszło stu latach niewoli państwie. Mimo to w dość szybkim tempie nauka historyczna rozwijała się, a najprężniej działającymi ośrodkami były Kraków, Warszawa i Lwów. Wśród ich zainteresowań nie brakowało studiów nad dziejami … Dowiedz się więcej