Bogusław Radziwiłł (1620-1669), koniuszy litewski, generalny gubernator Prus Książęcych

Streszczenie Summary Bogusław Radziwiłł urodził się w 1620 roku. W młodości podróżował po krajach Rzeszy, po Niderlandach, Anglii i Francji. Pełnił ważne funkcje administracyjne i wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim: chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego, koniuszego litewskiego, czy też starosty barskiego. W czasie „Potopu” Bogusław Radziwiłł opowiedział się po stronie króla szwedzkiego. Współpracował blisko z elektorem … Dowiedz się więcej

Janusz Radziwiłł (1612-1655) – wojewoda wileński i hetman wielki litewski

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia krótki biogram litewskiego magnata Janusza Radziwłła. Możny ten piastował najważniejsze urzędy państwowe i można stwierdzić, że był najbardziej znaczącym oligarchą Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII stulecia. Radziwiłł zapisał się w świadomości Polaków jako zdrajca narodowy, z racji tego, że kilka miesięcy przed śmiercią zdecydował się (jak niemal większość ówczesnych możnych koronnych … Dowiedz się więcej

Jan Kazimierz, a bitwa pod Beresteczkiem

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia rolę jaką w bitwie pod Beresteczkiem odegrał polski król, Jan Kazimierz. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na poprawę wizerunku monarchy w polskiej historiografii. Jan Kazimierz jest przez większość historyków krytykowany za swoje dwudziestoletnie rządy. Jednak mimo wielu wad wielu badaczy doceniło wojskowe umiejętności ostatniego Wazy na tronie polskim. Artykuł prezentuje kilka … Dowiedz się więcej

Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667). Próba innego spojrzenia.

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia sylwetkę magnata koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Magnata, który odgrywał istotną rolę w życiu politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Lubomirski w polskiej świadomości historycznej uznawany jest za zdrajcę państwa polsko-litewskiego, głównie za sprawą rokoszu wojskowego, do którego doprowadził i którym sam kierował w ostatnich latach swego życia. Celem artykuły jest próba innego przedstawienia … Dowiedz się więcej