Dariusz Kuźmina „Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej” – recenzja

Dzieje polskich królów z dynastii Wazów zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród historyków. Świadczy o tym chociażby bogata literatura omawiająca rządy Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana II Kazimierza. Polska historiografia opisująca historię panowania Wazów zaczęła się kształtować już w momencie wstąpienia na tron Rzeczypospolitej syna Jana III i Katarzyny Jagiellonki. Od tego czasu powstało wiele … Dowiedz się więcej

Przemysław Piotr Szpaczyński „Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618” – recenzja

Śmiało można stwierdzić, że Zygmunt III Waza w polskiej świadomości historycznej nigdy nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Polskiego króla do dziś oskarża się o wplątanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wieloletni konflikt z państwem szwedzkim, brak orientacji w polskiej specyfice ustrojowej, próby wprowadzenia absolutyzmu w szlacheckiej Polsce oraz ortodoksyjny katolicyzm, który miał doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa kontrreformacji … Dowiedz się więcej

Edukacja i podróże zagraniczne Bogusława Radziwiłła (1620-1669)

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia w jaki sposób wyglądała edukacja oraz podróże zagraniczne młodego magnata Bogusława Radziwiłła (1620-1669). Jednym z ważniejszych elementów wychowania magnackiego były zagraniczne peregrynacje. Miały one ułatwić magnatom przyszłą karierę polityczną w Rzeczypospolitej. Jednak odbyta przez Bogusława edukacja oraz podróże zagraniczne zasługują na dodatkową uwagę. Aż dziesięć lat, które Radziwiłł spędził poza granicami kraju, … Dowiedz się więcej

Religijność Zygmunta III Wazy a polska historiografia

Streszczenie Summary W polskiej historiografii Zygmunt III Waza nigdy nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Długoletnie panowanie tego monarchy jest w głównej mierze kojarzone z wieloma konfliktami, w które wówczas została wplątana Rzeczpospolita, rozwojem oligarchii magnackiej na ziemiach polskich oraz nietolerancyjną postawą samego władcy. To właśnie ten ostatni aspekt stał się głównym powodem do napisania … Dowiedz się więcej

Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) cz. II

Pierwsza część tekstu Jak już wspomniano flota szwedzka przez cały okres letni blokowała Zatokę Gdańską, zarówno w 1626 jak i 1627 roku. Kiedy nadchodził okres zimowy okręty Gustawa II Adolfa rezygnowały z blokady i odpływały na leża zimowe. W listopadzie 1627 roku sześć szwedzkich jednostek przebywało w Pilawie, a pozostałe (również było ich sześć) blokowały Gdańsk. … Dowiedz się więcej

Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) cz. I

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia przebieg bitwy na redzie gdańskiej, która w polskiej historiografii jest bardziej znana jako bitwa pod Oliwą. Zwycięstwo polskiej floty nad równorzędnym przeciwnikiem szwedzkim miało ogromne znaczenie propagandowe. Oliwski sukces, który miał miejsce w czasie kilkuletniej wyczerpującej wojny w obronie polskiego wybrzeża, mógł uzmysłowić polskiej szlachcie, że utworzenie silnej, stałej floty było … Dowiedz się więcej