Dariusz Kuźmina „Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej” – recenzja

Dzieje polskich królów z dynastii Wazów zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród historyków. Świadczy o tym chociażby bogata literatura omawiająca rządy Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana II Kazimierza. Polska historiografia opisująca historię panowania Wazów zaczęła się kształtować już w momencie wstąpienia na tron Rzeczypospolitej syna Jana III i Katarzyny Jagiellonki. Od tego czasu powstało wiele… Czytaj dalej Dariusz Kuźmina „Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej” – recenzja

Przemysław Piotr Szpaczyński „Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618” – recenzja

Śmiało można stwierdzić, że Zygmunt III Waza w polskiej świadomości historycznej nigdy nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Polskiego króla do dziś oskarża się o wplątanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wieloletni konflikt z państwem szwedzkim, brak orientacji w polskiej specyfice ustrojowej, próby wprowadzenia absolutyzmu w szlacheckiej Polsce oraz ortodoksyjny katolicyzm, który miał doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa kontrreformacji… Czytaj dalej Przemysław Piotr Szpaczyński „Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618” – recenzja

Edukacja i podróże zagraniczne Bogusława Radziwiłła (1620-1669)

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia w jaki sposób wyglądała edukacja oraz podróże zagraniczne młodego magnata Bogusława Radziwiłła (1620-1669). Jednym z ważniejszych elementów wychowania magnackiego były zagraniczne peregrynacje. Miały one ułatwić magnatom przyszłą karierę polityczną w Rzeczypospolitej. Jednak odbyta przez Bogusława edukacja oraz podróże zagraniczne zasługują na dodatkową uwagę. Aż dziesięć lat, które Radziwiłł spędził poza granicami kraju,… Czytaj dalej Edukacja i podróże zagraniczne Bogusława Radziwiłła (1620-1669)

Religijność Zygmunta III Wazy a polska historiografia

Streszczenie Summary W polskiej historiografii Zygmunt III Waza nigdy nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Długoletnie panowanie tego monarchy jest w głównej mierze kojarzone z wieloma konfliktami, w które wówczas została wplątana Rzeczpospolita, rozwojem oligarchii magnackiej na ziemiach polskich oraz nietolerancyjną postawą samego władcy. To właśnie ten ostatni aspekt stał się głównym powodem do napisania… Czytaj dalej Religijność Zygmunta III Wazy a polska historiografia

Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) cz. II

Pierwsza część tekstu Jak już wspomniano flota szwedzka przez cały okres letni blokowała Zatokę Gdańską, zarówno w 1626 jak i 1627 roku. Kiedy nadchodził okres zimowy okręty Gustawa II Adolfa rezygnowały z blokady i odpływały na leża zimowe. W listopadzie 1627 roku sześć szwedzkich jednostek przebywało w Pilawie, a pozostałe (również było ich sześć) blokowały Gdańsk.… Czytaj dalej Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) cz. II

Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) cz. I

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia przebieg bitwy na redzie gdańskiej, która w polskiej historiografii jest bardziej znana jako bitwa pod Oliwą. Zwycięstwo polskiej floty nad równorzędnym przeciwnikiem szwedzkim miało ogromne znaczenie propagandowe. Oliwski sukces, który miał miejsce w czasie kilkuletniej wyczerpującej wojny w obronie polskiego wybrzeża, mógł uzmysłowić polskiej szlachcie, że utworzenie silnej, stałej floty było… Czytaj dalej Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) cz. I