Wybrane aspekty stosunków polańsko-cesarskich w latach 963-967, a sądy historiografii powojennej

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje dorobek naukowy polskiej historiografii po 1945 roku w kontekście badań nad pierwszymi latami rządów Mieszka I. Zasadniczo ograniczono się do dywagacji na temat stosunków Polski z Niemcami w latach 963-967. Szczególny akcent położono na polityczne i wojskowe tło walk Mieszka I z banitą saskim, Wichmanem. The article presents the first years … Dowiedz się więcej

Religijność Zygmunta III Wazy a polska historiografia

Streszczenie Summary W polskiej historiografii Zygmunt III Waza nigdy nie cieszył się zbyt wielką popularnością. Długoletnie panowanie tego monarchy jest w głównej mierze kojarzone z wieloma konfliktami, w które wówczas została wplątana Rzeczpospolita, rozwojem oligarchii magnackiej na ziemiach polskich oraz nietolerancyjną postawą samego władcy. To właśnie ten ostatni aspekt stał się głównym powodem do napisania … Dowiedz się więcej

Historia miasta Poznania w świetle przewodników turystycznych z lat 1946-1988, a historiografia Polski Ludowej

Streszczenie Summary W artykule tym został poruszony problem dotyczący sposobu ujęcia historii miasta Poznania w przewodnikach turystycznych po tym mieście, wydanych w latach 1946-1988, w odniesieniu do historiografii Polski Ludowej. Przewodniki turystyczne zostały tu potraktowane jako źródło historyczne, które jest zarazem skarbnicą wiedzy o prezentowanym regionie oraz obrazem czasów, w których powstały. Poddano tu analizie … Dowiedz się więcej

Bitwa nad Bzurą, a polskie lotnictwo – obraz w historiografii PRL

Streszczenie Summary Bitwa nad Bzurą była największą bitwą kampanii polskiej 1939 roku. Zdecydowaną przewagę w powietrzu posiadały wojska niemieckie, ale od 9 do 17 września nad Bzurą latały także polskie samoloty. Po zakończeniu drugiej wojny światowej wielu historyków i publicystów zajęło się opisem największej bitwy polskiego września. Część historyków dostrzegła obecność polskich samolotów. Opisywano zarówno … Dowiedz się więcej