I. Niższa Szkoła Pilotów

I. Niższa Szkoła Pilotów w Krakowie (1919-1920), placówka kształcąca pilotów dla potrzeb Wojska Polskiego. I. Niższa Szkoła Pilotów powstała 11 maja 1919 roku. Jej komendantem został wyznaczony kpt. pil. Roman Florer. Program szkolenia oparto na wzorcach austro-węgierskich z czasów pierwszej wojny światowej. Instruktorami w I. Niższej Szkole Pilotów byli por. Augustyn Domes, sierż. Kłodziński, sierż. … Dowiedz się więcej