Światopogląd i ideologia marksistowska fundamentem doktryny socjalistycznej reprezentowanej przez PZPR po 1948 roku

Wzorem wszystkich partii komunistycznych Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w swoim działaniu kierowała się ideologią marksistowsko-leninowską. Ta ideologia poprzez planowe działanie szkoleniowo-wychowawcze miała wypracować w masach światopogląd naukowy. Dopuszczano wstępnie obecność w szeregach partii komunistycznej ludzi o światopoglądzie idealistycznym zakładając, że z czasem zmieni się on na naukowy1. Podwaliny pod ustrój komunistyczny i jej doktrynę przypisujemy … Dowiedz się więcej

Kandydaci i członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – założenia organizacyjno- statutowe

Na wzór innych państw o ustroju socjalistycznym Polska Zjednoczona Partia Robotnicza opanowała wszystkie dziedziny życia publicznego w kraju. Tylko członek tej organizacji mógł zajmować prestiżowe stanowisko lub pełnić ważną funkcję publiczną. Do prestiżowych profesji zaliczało się nauczycieli, lekarzy czy adwokatów. Jeżeli ktoś wzbraniał się wstąpić w szeregi partii, stosowano różne metody perswazji i nacisku – … Dowiedz się więcej

Zasady funkcjonowania i struktura Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej po 1948 r.

Zdławienie opozycji w powojennej Polsce przy pomocy aparatu bezpieczeństwa oraz zapewnienie sobie zwycięstwa wskutek sfałszowania referendum 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego 9 stycznia 1947 r. dało komunistom pełnię władzy w kraju. Utrwaleniem jej było powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która stała się siłą napędową systemu totalitarnego w Polsce.1 Powody wstępowania do PZPR były … Dowiedz się więcej

Relacje I Sekretarzy KP PZPR o przebiegu uroczystości Bożego Ciała w pięciu powiatach województwa koszalińskiego w czerwcu 1962 r.

Relacje I Sekretarzy KP PZPR o przebiegu uroczystości Bożego Ciała w pięciu powiatach województwa koszalińskiego w czerwcu 1962 r. I. Powiat bytowski W latach 1950-1975 województwo koszalińskie liczyło 13 powiatów ziemskich i 2 grodzkie. W czerwcu 1962 r. na terenie powiatu bytowskiego przy 11 kościołach parafialnych oraz 2 filialnych (Pomysku Wielkim i Nożynie) zorganizowano procesje … Dowiedz się więcej

Działania podstawowej organizacji partyjnej w zwalczaniu „klerykalizmu i religianctwa” w szeregach członków i kandydatów PZPR w województwie koszalińskim w latach 1950-1953

Podwaliną statutową PZPR był materialistyczny światopogląd, którego żądano od wszystkich jej członków i kandydatów. Dotyczyło to życia publicznego jak i prywatnego. Komuniści, zaraz po zjednoczeniu w 1948 r., wyeliminowali jakąkolwiek opozycję z życia społeczeństwa i zajęli się sprawami wewnątrzpartyjnymi, w tym walką z „klerykalizmem” i „religianctwem” w swoich szeregach. Impulsem do tak zdecydowanego działania w … Dowiedz się więcej

PZPR wobec udziału praktykujących katolików w swoich szeregach w województwie koszalińskim w latach 1950-1956

Wiara katolicka zakłada wiarę w Boga i życie wieczne po śmierci, natomiast komunizm przyjmował brak Boga i konieczność stworzenia raju na ziemi. I na tym poziomie te dwa światopoglądy nie były możliwe do pogodzenia. Istniały jednak dwa wyjątki, w których możliwe stawało się połączenie zaangażowania religijnego i przynależności do PZPR. W pierwszej sytuacji ludzie wierzący … Dowiedz się więcej