Więź mieszkańców z armią – Kościan przed II wojną światową