180 elewów CSSP otrzymało broń

180 elewów Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie otrzymało podstawowy atrybut żołnierza – karabinek AKMS. Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony Ojczyzny oraz godnego reprezentowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie broni odbyło się w CSSP w Koszalinie 10 maja 2013 r.Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych pułkownik … Dowiedz się więcej

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych powitało ochotników

180 ochotników rozpoczęło służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. 6 maja 2013 roku do służby przygotowawczej zostało przyjętych 36 kobiet i 144 mężczyzn. Ochotnicy w Centrum stawiali się punktualnie, zgodnie z kartami powołania. Grupami, z Klubu – gdzie m.in. na stanowisku ewidencji i rozdziału pod czujnym okiem pracowników sekcji personalnej potwierdzali swoje … Dowiedz się więcej

Narada szkoleniowo-metodyczna w CSSP

W CSSP odbyła się 3-4 kwietnia 2013 roku,  Narada Szkoleniowo-Metodyczna kierowniczej kadry oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesu szkolenia w Centrum. Temat narady: Kierunki rozwoju szkolenia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – ocena doświadczeń własnych na tle innych jednostek. W trakcie narady uczestnicy zreferowali wystąpienia dotyczące rozwoju nowoczesnych form szkolenia, … Dowiedz się więcej

Amarantowe sznury dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W czwartek,  28 marca 2013 roku odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia żołnierzom Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  „Sznurów Honorowych” Przodującej Instytucji Wojskowej Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 8.00 złożeniem meldunku Komendantowi Centrum płk. dypl. Dariuszowi Sienkiewiczowi przez dowódcę uroczystości mjr. Rafała Rudnika. Po przywitaniu władz województwa zachodniopomorskiego, miasta Koszalina, … Dowiedz się więcej

Zimowy kurs SERE

W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie zakończył się kolejny kurs SERE (Survive, Evade, Resist, Extract), podczas którego personel latający Sił Zbrojnych RP szkolił umiejętność przetrwania w sytuacji narażenia na izolację. Uczestnicy szkolenia przerabiali praktyczne metody zwiększające szanse na przeżycie w ekstremalnych warunkach środowiska naturalnego z wykorzystaniem posiadanego wyposażenia. Współdziałanie z elementami systemu odzyskiwania izolowanego personelu, … Dowiedz się więcej

CSSP Przodującą Instytucją Wojskową

W środę, 13 marca br., w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo – koordynacyjna kierowniczej kadry MON i SZ RP, której gospodarzem był minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. W odprawie uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele parlamentu i władz państwowych. Podczas odprawy Komendant Centrum … Dowiedz się więcej