Centrum Szkolenia Sił Powietrznych powitało ochotników

180 ochotników rozpoczęło służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. 6 maja 2013 roku do służby przygotowawczej zostało przyjętych 36 kobiet i 144 mężczyzn.

Ochotnicy w Centrum stawiali się punktualnie, zgodnie z kartami powołania. Grupami, z Klubu – gdzie m.in. na stanowisku ewidencji i rozdziału pod czujnym okiem pracowników sekcji personalnej potwierdzali swoje personalia – przemieszczali się na swój pierwszy żołnierski posiłek, by na końcu przybyć do punktu umundurowania i wyposażania, gdzie czekał ratownik medyczny, fryzjer i prysznic. Pod okiem pracowników 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ochotnicy przymierzali i dopasowywali otrzymane mundury i wojskowe buty. Żołnierze i pracownicy wyznaczeni do przyjęcia ochotników z profesjonalnym spokojem wykonywali swoje obowiązki i z tak potrzebną wyrozumiałością na wszystkich stanowiskach odnosili się do emocji związanych z pierwszym dniem w wojsku.

Ostatnim etapem przyjęcia do służby było zapoznanie się z budynkiem Ośrodka Szkolenia Podstawowego, który przez najbliższe miesiące będzie ich drugim domem. Tam odbędą szkolenie podstawowe, które powinno im umożliwić adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu szkolenia ogólnowojskowego. „Duma taka, ekscytacja w sercu, że jednak jest już się w jednostce. Zadowolenie, zawsze było moim marzeniem dostać się do wojska. Jest to też sprawdzenie samego siebie więc łatwo nie może być, na razie cieszę się mundurem.” – odpowiada Kamil z Bielska, zapytany o powód zgłoszenia się na ochotnika do służby przygotowawczej. „Wszystko okej, tylko gorąco, wytrwamy, musimy wytrwać. Dlaczego wojsko? Możliwość poszerzania swojej wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wszystko na rozkaz, tak jest, będziemy dzielne.” – mówią Paulina i Agnieszka, prezentują pogląd, który zapewne jest wspólny dla wszystkich. Bez wątpienia dla wielu z nich jest to początek ciekawej i choć niełatwej, to przecież interesującej przygody z wojskiem.

W konsekwencji kilku godzin stali się żołnierzami otrzymując tytuł elewa i rozpoczęli szkolenie w ramach drugiego w tym roku turnusu służby przygotowawczej. Po jego ukończeniu otrzymają możliwość podpisania kontraktu do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Pierwszy krok na drodze do służby w NSR mają już zatem za sobą, kolejnym będzie przysięga wojskowa, której słowa wypowiedzą 29 maja 2013 r.

Tekst/Źródło: kpt. Jarosław Barczewski, http://www.cs.sp.mil.pl

Zdjęcia: Tadeusz Wasilewski