Centrum Szkolenia Sił Powietrznych powitało ochotników