180 elewów CSSP otrzymało broń

180 elewów Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie otrzymało podstawowy atrybut żołnierza – karabinek AKMS. Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony Ojczyzny oraz godnego reprezentowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wręczenie broni odbyło się w CSSP w Koszalinie 10 maja 2013 r.Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych pułkownik dyplomowany Dariusz Sienkiewicz, podczas apelu Centrum uroczyście wręczył broń żołnierzom służby przygotowawczej, którzy rozpoczęli szkolenia 6.05.2013 r. Osobiście z rąk komendanta CSSP broń otrzymali wyróżnieni żołnierze: szer. elew Michał Tulczyński, szer. elew Robert Pawlak, szer. elew Dawid Bera, szer. elew Marcin Olechnowicz, szer. elew Kamil Podkalicki oraz szer. elew Adrian Bratek.Pułkownik Dariusz Sienkiewicz pogratulował wszystkim żołnierzom otrzymania broni, apelując jednocześnie o szanowanie powierzonego uzbrojenia, dbania o jego sprawność techniczną. „Otrzymujecie broń, która dla każdego żołnierza jest symbolem siły i męstwa. Symbolizuje oddanie i wierność Ojczyźnie, a także zaufanie, jakim obdarza Was polskie społeczeństwo. Pamiętajcie o tym każdego dnia, dumnie nosząc mundur i godnie wypełniając swoje obowiązki” – powiedział Komendant.Komendant Centrum przedstawił żołnierzom służby przygotowawczej zadania, cele i wymagania, jakie będą wypełniać służąc w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, przodującej Instytucji Wojska Polskiego. Przed nimi szkolenie podstawowe i przygotowania do wojskowej przysięgi na sztandar, jaką złożą 29 maja.

Tekst/Źródło: kpt. Jarosław Barczewski, http://www.cs.sp.mil.pl

Zdjęcia: chor. Tomasz Zatorski