Narada szkoleniowo-metodyczna w CSSP

W CSSP odbyła się 3-4 kwietnia 2013 roku,  Narada Szkoleniowo-Metodyczna kierowniczej kadry oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesu szkolenia w Centrum.

Temat narady: Kierunki rozwoju szkolenia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – ocena doświadczeń własnych na tle innych jednostek.
W trakcie narady uczestnicy zreferowali wystąpienia dotyczące rozwoju nowoczesnych form szkolenia, systemu wykorzystania doświadczeń, e-learningu oraz zasad szkolenia personelu latającego narażonego na izolację. Drugi dzień narady – wyjazdowy, poświęcony był zadaniom i organizacji szkolenia w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie oraz 2. dywizjonie okrętów transportowo-minowych w Świnoujściu. Narada zakończyła się określeniem wytycznych oraz zaleceń do dalszego szkolenia.

Tekst: mjr Wiesław Wiśniewski

Zdjęcia: mjr Wiesław Wiśniewski