Zimowy kurs SERE

W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie zakończył się kolejny kurs SERE (Survive, Evade, Resist, Extract), podczas którego personel latający Sił Zbrojnych RP szkolił umiejętność przetrwania w sytuacji narażenia na izolację.

Uczestnicy szkolenia przerabiali praktyczne metody zwiększające szanse na przeżycie w ekstremalnych warunkach środowiska naturalnego z wykorzystaniem posiadanego wyposażenia. Współdziałanie z elementami systemu odzyskiwania izolowanego personelu, pozyskanie wody oraz zdobywanie pożywienia, wykorzystywanie techniki maskowania się, kamuflażu, nawigacji, posługiwania się zestawem instrukcji specjalnych, dokumentów identyfikacyjnych – to tylko niektóre zagadnienia realizowane podczas zajęć.

Kurs SERE zakończył się zajęciami taktycznymi obejmującymi podstawową taktykę przeżycia w odosobnieniu oraz technikami i procedurami odzyskiwania izolowanego personelu.

Tekst: mjr Wiesław Wiśniewski, http://sp.mil.pl

zdjęcia: mjr Wiesław Wiśniewski, http://sp.mil.pl