Amarantowe sznury dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W czwartek,  28 marca 2013 roku odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia żołnierzom Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  „Sznurów Honorowych” Przodującej Instytucji Wojskowej Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 8.00 złożeniem meldunku Komendantowi Centrum płk. dypl. Dariuszowi Sienkiewiczowi przez dowódcę uroczystości mjr. Rafała Rudnika.

Po przywitaniu władz województwa zachodniopomorskiego, miasta Koszalina, dowódców zaprzyjaźnionych Jednostek Wojskowych, nastąpiła główna część uroczystości: wręczenie „Sznurów Honorowych” kierowniczej kadrze oraz przedstawicielom komórek organizacyjnych Centrum.

Zostały odczytane rozkazy o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe połączone z mianowaniem na wyższe stopnie wojskowe.
Komendant wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe następującym żołnierzom:
-mjr  Janusz Salacha
-mjr Wiesław Karepin
-mjr Grzegorz Wróbel
-kpt. Bartosz Drogosz
-chor. Adam Skowron
-mł. chor. Krzysztof Drewlo
-mł. chor. Krzysztof Szemis
-mł. chor. Krzysztof Jończyk
-st. sierż. Robert Bednarz
-st. kpr. Łukasz Chrzęszczyk
-st. kpr. Kamil Duda
-st. kpr. Katarzyna Duśko

W uznaniu zasług dla rozwoju regionu, płk dypl. Dariusz Sienkiewicz, odebrał z rąk wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego dwie nagrody honorowe Gryfa  Zachodniopomorskiego.

Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego przyznano Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.
Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadano Komendantowi Centrum Szkolenia Sił Powietrznych płk. dypl. Dariuszowi Sienkiewiczowi.

Portal infolotnicze.pl serdecznie gratuluje nagrodzonym i awansowanym żołnierzom, a także całej jednostce otrzymania zaszczytnego wyróżnienia.

Tekst: mjr Wiesław Wiśniewski

Zdjęcie: sierż. Daniel Ciechomski