Badania zanieczyszczeń śladowych w paliwie lotniczym z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej

Streszczenie Summary W niniejszej pracy przedstawiono proces opracowania i walidacji metodyki oznaczania śladowych zanieczyszczeń paliwa lotniczego. Metodyka posłużyła do wykonania badań zawartości FAME i innych zanieczyszczeń organicznych w paliwie lotniczym. Problem obecności zanieczyszczeń stanowi obecnie obszar zainteresowania w Polsce, z uwagi na możliwość zanieczyszczania innymi rodzajami paliw w sieci dystrybucji. Takie zanieczyszczenie może mieć miejsce … Dowiedz się więcej