Ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozwiązania systemowe

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową, egzystencjonalną potrzebą człowieka i grup społecznych tworzących państwo lub nawet systemy międzynarodowe. Jego brak powoduje powstanie uczucia lęku, niepewności i zagrożenia. Dlatego zarówno człowiek, grupa społeczna, czy też państwo lub grupa państw tworząca sojusz swój wysiłek będzie skupiała na takim oddziaływaniu na otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby oddalić lub co … Dowiedz się więcej