PKW „Orlik 5” – działalność wojskowa i społeczna

Streszczenie Summary 5 rotacja Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Orlik” na Litwie w ramach misji NATO Baltic Air Policing trwała od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2014 roku. W misji uczestniczyło 96 polskich żołnierzy stacjonujących głównie w bazie lotniczej Zokiniai koło Szawli. Po raz pierwszy w misji Air Policing wzięły udział więcej niż jedno państwo w tym … Dowiedz się więcej