Badania zanieczyszczeń śladowych w paliwie lotniczym z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej