Uzbrojenie rosyjskich samolotów myśliwskich z okresu II wojny światowej – zarys

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów rosyjskich używanych podczas II wojny światowej . Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na głównych typach samolotów oraz przenoszony zapasem amunicji. The article discusses the development of the Russian aircraft firing weapons used during World War II. It presents the basic types … Dowiedz się więcej

Uzbrojenie strzeleckie samolotów Focke Wulf Fw 190 podczas II wojny światowej

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów myśliwskich Focke Wulf Fw 190. Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na samolocie oraz przenoszonym zapasem amunicji. Dodatkowo omówiony został sposób synchronizacji oraz przedstawiono tory lotów pocisków. The article is devoted to the development of armament used on Focke Wulf Fw 190 … Dowiedz się więcej

Uzbrojenie strzeleckie samolotów Messerschmitt Bf 109 podczas II wojny światowej

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów myśliwskich Messerschmitt Bf 109. Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na samolocie oraz przenoszonym zapasem amunicji. Dodatkowo omówiony został sposób synchronizacji oraz przedstawiono tory lotów pocisków. The article is devoted to the development of armament used on Messerschmitt Bf 109 fighter aircraft. … Dowiedz się więcej

Silniki BMW 801 w myśliwcach Focke Wulf Fw 190

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje podstawowy silnik lotniczy produkowany przez firmę BMW na potrzeby niemieckich myśliwców tłokowych z okresu II wojny światowej. Przedstawione zostały kluczowe typy z uwzględnieniem liczących się rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na jakość produkowanych jednostek napędowych. The paper presents the basic model of aircraft engine manufactured by BMW for the German piston engined … Dowiedz się więcej

Zadania wojenne LOT-u widziane oczami sztabowców. Refleksje powrześniowe.

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje zarys zadań jakie postawiono przed PLL LOT na wypadek wybuchu wojny. Tekst opiera się na dwóch relacjach przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Głównymi zadaniami lotnictwa komunikacyjnego w czasie wojny miały być transport jak i wykorzystanie warsztatów naprawczych na potrzeby własne jak i lotnictwa wojskowego. The … Dowiedz się więcej

Silniki myśliwskie firmy Junkers w okresie II wojny światowej

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje podstawowe modele silników lotniczych produkowanych przez firmę Junkers na potrzeby niemieckich myśliwców tłokowych z okresu II wojny światowej. Przedstawione zostały kluczowe motory z uwzględnieniem liczących się rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na jakość produkowanych jednostek napędowych. The paper presents the basic models of aircraft engines manufactured by Junkers for the German piston … Dowiedz się więcej