Uzbrojenie strzeleckie samolotów Focke Wulf Fw 190 podczas II wojny światowej

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów myśliwskich Focke Wulf Fw 190. Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na samolocie oraz przenoszonym zapasem amunicji. Dodatkowo omówiony został sposób synchronizacji oraz przedstawiono tory lotów pocisków. The article is devoted to the development of armament used on Focke Wulf Fw 190 … Dowiedz się więcej