Uzbrojenie rosyjskich samolotów myśliwskich z okresu II wojny światowej – zarys

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów rosyjskich używanych podczas II wojny światowej . Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na głównych typach samolotów oraz przenoszony zapasem amunicji. The article discusses the development of the Russian aircraft firing weapons used during World War II. It presents the basic types … Dowiedz się więcej

Uzbrojenie strzeleckie samolotów Focke Wulf Fw 190 podczas II wojny światowej

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów myśliwskich Focke Wulf Fw 190. Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na samolocie oraz przenoszonym zapasem amunicji. Dodatkowo omówiony został sposób synchronizacji oraz przedstawiono tory lotów pocisków. The article is devoted to the development of armament used on Focke Wulf Fw 190 … Dowiedz się więcej

Uzbrojenie strzeleckie samolotów Messerschmitt Bf 109 podczas II wojny światowej

Streszczenie Summary Artykuł poświęcony jest rozwojowi uzbrojenia strzeleckiego samolotów myśliwskich Messerschmitt Bf 109. Zaprezentowano podstawowe typy karabinów i działek wraz z układem montażu na samolocie oraz przenoszonym zapasem amunicji. Dodatkowo omówiony został sposób synchronizacji oraz przedstawiono tory lotów pocisków. The article is devoted to the development of armament used on Messerschmitt Bf 109 fighter aircraft. … Dowiedz się więcej