Grzeszczak Bohdan

Bohdan Grzeszczak – porucznik pilot WP, Flying Officer RAF, 1908 – 1941 Urodził się 10 sierpnia 1908 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Elektryczno-Mechaniczny warszawskiej Państwowej Szkoły Średniej Technicznej, a następnie zdał maturę w stołecznym Gimnazjum im. św. Kazimierza. W tym czasie zainteresował się lotnictwem. W 1926 r. ukończył dziewięciomiesięczny kurs mechaników lotniczych LOPP, a w … Dowiedz się więcej

Poniatowski Jerzy

Jerzy Poniatowski (1913-1940) Podporucznik WP 2 maja 1913 r. w Warszawie urodził się Jerzy Poniatowski. Po ukończeniu gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym i zdaniu matury rozpoczął naukę na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Po roku zrezygnował z nauki. We wrześniu 1934 r. rozpoczął kurs unitarny dla podchorążych, po ukończeniu którego 3 stycznia 1935 r. trafił do Szkoły … Dowiedz się więcej

Wczelik Antoni

Antoni Wczelik (1906-1942) major WP, Squadron Leader RAF Urodził się 4 października 1906 r. w miejscowości Kalinowszczyzna, pow. Czortków, woj. tarnopolskie. Egzamin dojrzałości uzyskał w 1926 r. w gimnazjum matematyczno–przyrodniczym w Brzeżanach. 15 sierpnia 1926 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, skąd po roku przeniósł się do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. … Dowiedz się więcej

Siudak Antoni

Antoni Siudak (1909-1940) sierżant pilot WP, Sergeant RAF Urodził się 1 kwietnia 1909 roku w Imbramowicach (pow. Olkusz) w woj. kieleckim. 28 października 1930 r. był zmobilizowany i został pomocnikiem mechanika w 12. Eskadrze Liniowej 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Po zakończeniu służby zasadniczej pozostał w wojsku zostając podoficerem nadterminowym. 6 maja 1932 r. rozpoczął … Dowiedz się więcej

Sikorski Marian

Marian Sikorski (1915-1941) porucznik pilot WP, Pilot Officer RAF Urodził się 14 listopada 1915 roku w Warszawie. Po ukończeniu III Gimnazjum w Warszawie i zdaniu matury, 21 września 1936 r. skierowany został na unitarny kurs podchorążych do 28 Pułku Piechoty w Łodzi. 3 stycznia 1937 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa. W czerwcu 1939 r. … Dowiedz się więcej

Gil Józef

Józef Gil – porucznik pilot WP, Flying Officer RAF, 1914 – 1942 Urodził się 30 stycznia 1914 w Łęgu, powiat jarociński, województwo poznańskie. W 1936 r. ukończył kurs szybowcowy i otrzymał kategorię „B”. W tym samym roku, 21 września, po ukończeniu Państwowego Gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił do wojska. Kurs unitarny odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy … Dowiedz się więcej