Kategorie
Ludzie lotnictwa

Gil Józef

Józef Gil – porucznik pilot WP, Flying Officer RAF, 1914 – 1942

Urodził się 30 stycznia 1914 w Łęgu, powiat jarociński, województwo poznańskie.
W 1936 r. ukończył kurs szybowcowy i otrzymał kategorię „B”. W tym samym roku, 21 września, po ukończeniu Państwowego Gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił do wojska. Kurs unitarny odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy przy 17 Dywizji Piechoty. 3 stycznia 1937 r. został przeniesiony do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. 25 października 1937 r. przyjęto go do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Ukończył ją z 32 lokatą w 1939 r.
15 czerwca 1939 r. był oddelegowany do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie do przeszkolenia na samolotach „Łoś”. 1 sierpnia 1939 r. przydzielono go do Eskadry Ćwiczebnej Bombowej, którą 20 sierpnia 1939 r. przesunięto do Bazy Brześć. W składzie tej jednostki służył we wrześniu 1939 r. Nie wykonał wtedy żadnego lotu bojowego.
17 września 1939 r. przekroczył granicę z Rumunią, gdzie przebywał do 15 października 1939 r. 29 października 1939 r. przybył do Francji.
Na przełomie 1939 i 1940 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na brytyjskim sprzęcie, 27 września 1940 r. przydzielono go do 43 Dywizjonu Myśliwskiego, a następnie latał w 229. W czasie Battle of Britain wykonał 11 lotów bojowych i operacyjnych. Z czasem został przeniesiony do 145 DM.
29 grudnia 1940 r. podczas złej pogody zderzył się ze wzniesieniem góry w East Dean (Sussex) i został ranny. Po rekonwalescencji 12 marca 1941 r. został przydzielony na kurs odświeżający do 53 OTU.
13 kwietnia 1941 r. oddelegowano go do 315 DM. 9 sierpnia 1941 r. brał udział w dwóch lotach nad terytorium Francji, podczas których zgłosił zestrzelenie prawdopodobne Messerschmitta 109 i uszkodzenie drugiego samolotu tego typu. 14 sierpnia 1941 r. meldował pewne zestrzelenie kolejnego Messerschmitta 109. 1 września 1941 r. był awansowany do stopnia porucznika. Kolejne zwycięstwo prawdopodobne nad Messerschmittem 109 zgłosił 24 października 1941 r.
13 czerwca 1942 r. został przeniesiony do 306 DM. Z czasem został w tej jednostce dowódcą eskadry. 9 października 1942 r. zgłosił zestrzelenie Focke Wulfa 190 i uszkodzenie Messerschmitta 109.
Zginął 31 grudnia 1942 r. wykonując swój 56 lot operacyjny – wymiatanie w okolicy Berck-sur-Mer. Został zestrzelony do kanału La Manche przez niemieckiego myśliwca. Morze ciała nie oddało. W loeci tym ppor. Henryk Pietrzak zgłosił zestrzelenie Focke Wulfa 190 i był to 500. samolot zestrzelony przez polskich pilotów myśliwskich w Wielkiej Brytanii.
Pośmiertnie, 23 lutego 1943 r., odznaczony został srebrnym Krzyżem Virtuti Militari nr 09688. Był także odznaczony Krzyżem Walecznych nadanym trzykrotnie.

dr Grzegorz Śliżewski

Jozef Gil

Bibliografia

Źródła archiwalne

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn

Zeszyt Ewidencyjny Józefa Gila, LOT.A. IV. 1/29a.
Dziennik działań 306 Dyonu, LOT. A. 50/5.
Kronika 315 Dyonu, LOT. A. 53/3.
Kronika 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, LOT. A. 45/9.

National Archives, Londyn, Kew

Operations Record Book 306 Squadron, AIR 27/1673.
Operations Record Book 315 Squadron, AIR 27/1699.

Literatura

Gretzyngier R., Poles in Defence of Britain. A day-by-day chronolgy of Polish Day and Night Fighter Operations: July 1940 – June 1941, London 2001.
Pawlak J., Absolwenci Szkoły Orląt 1925 – 1939, Warszawa 2002.
Sojda G., Śliżewski G., Hodyra P., Ci cholerni Polacy! Polskie Siły Powietrzne w Bitwie o Anglię, Warszawa 2012.
Śliżewski G., Polskie dzienne lotnictwo myśliwskie w listopadzie i grudniu 1940 roku, (w:) Polskie Siły Powietrzne XX wieku. Konferencja popularno-naukowa. Koszalin, 13 września 2003 r., zbiór prac pod redakcją Bogusława Polaka i Grzegorza Śliżewskiego, Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury, Koszalin 2003.

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii

Zdjęcie via Autor

Autor: dr Grzegorz Śliżewski

dr Grzegorz Śliżewski – absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), specjalizujący się w historii polskiego lotnictwa. Jest autorem i współautorem kilku książek oraz ponad 50 artykułów o tej tematyce. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej. Działacz Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego – www.fhlp.org