Kategorie
Ludzie lotnictwa

Sikorski Marian

Marian Sikorski (1915-1941) porucznik pilot WP, Pilot Officer RAF

Urodził się 14 listopada 1915 roku w Warszawie. Po ukończeniu III Gimnazjum w Warszawie i zdaniu matury, 21 września 1936 r. skierowany został na unitarny kurs podchorążych do 28 Pułku Piechoty w Łodzi. 3 stycznia 1937 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa. W czerwcu 1939 r. wysłano go na praktykę do 41 Eskadry Liniowej 4 Pułku Lotniczego w Toruniu.
1 września był promowany do stopnia podporucznika i przesunięty do Eskadry Treningowej 4 PL, z którą ewakuował się na południowy wschód Polski – początkowo koleją, potem pieszo. Przedarł się do Warszawy i walczył w Batalionie Lotniczym Obrony Warszawy. W nocy 23/24 września brawurowo odleciał z oblężonej stolicy na RWD-8. Lądował w Taracköz koło Aknaszlatiny na Węgrzech (obecnie Ukraina). Przedostał się do Jugosławii, a następnie Grecji, gdzie na pokładzie statku „Ionia” 12 października wypłynął z Pireusu. Do Marsylii przybył cztery dni później.
W walkach pod francuskim niebem nie zdążył wziąć udziału i ewakuował się do Wielkiej Brytanii.
Po ukończeniu szkolenia w 55 OTU został 26 marca 1941 r. przydzielony do 317 DM.
Zginął 18 grudnia 1941 r. podczas startu do lotu bojowego (Spitfire VB nr AA941) na zadanie Veracity I: z powodu złej widoczności zatrzymał się na pasie startowym, po czym uderzył w niego startujący w następnej kolejności Spitfire VB nr W3425 pilotowany przez F/O Jerzego Solaka.
Pochowany na cm. Highter Cemetery w Exeterze, grób ZK. 51

dr Grzegorz Śliżewski

marian sikorski

Bibliografia

Źródła archiwalne

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn

Sikorski M., Zeszyt Ewidencyjny, LOT.A.IV.1/41a.
Dziennik Działań 317 Dyonu, LOT. A. 55/3.

National Archives, Londyn, Kew

Operations Record Book 317 Squadron, AIR 27/1706.

Literatura

Pawlak J., Absolwenci Szkoły Orląt 1925 – 1939, Warszawa 2002.

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii

Zdjęcie via Autor

Autor: dr Grzegorz Śliżewski

dr Grzegorz Śliżewski – absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), specjalizujący się w historii polskiego lotnictwa. Jest autorem i współautorem kilku książek oraz ponad 50 artykułów o tej tematyce. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej. Działacz Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego – www.fhlp.org