Kategorie
Ludzie lotnictwa

Bury-Burzymski Jan

Jan Bury-Burzymski – porucznik pilot WP, Pilot Officer RAF, 1915 – 1940 Urodził się 5 lipca 1915 r. w Mińsku Litewskim (wcześniejsza nazwa Mińska, obecnej stolicy Białorusi). Prawdopodobnie z powodu przyłączenia, na mocy traktatu ryskiego, miasta do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej rodzina opuściła Mińsk i osiadła we wsi Sitki w gminie Klembów (około 10 km […]

Kategorie
Ludzie lotnictwa

Borowski Jan

Jan Borowski – porucznik pilot WP, Flying Officer RAF, 1912 – 1940 Urodził się 31 maja 1912 r. w Radomiu. W 1929 r. zdał maturę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Radomiu i rozpoczął studia na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W tym czasie był reprezentantem Polski podczas zawodów strzeleckich z broni długiej. Jego umiejętności zauważono w […]

Kategorie
Ludzie lotnictwa

Obuchowski Jan

Jan Obuchowski – porucznik pilot WP, 1909 – 1940 Urodził się 27 maja 1909 roku w m. Przewałki, powiat Grodno. Ukończył gimnazjum w Grodnie, a w 1930 r. zdał maturę w Państwowej Szkole Technicznej. 20 listopada 1930 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, którą ukończył w następnym roku. 10 października 1931 r. wstąpił do […]

Kategorie
Ludzie lotnictwa

Anders Bohdan

Bohdan Anders – porucznik pilot WP, Pilot Officer RAF 1915 – 1941 Urodził się 27 lutego 1915 r. w Poznaniu. Tam zdał maturę w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. Bergera. Do wojska wstąpił 15 września 1936 r. do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu. 3 stycznia 1937 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Od […]

Kategorie
Ludzie lotnictwa

Palusiński Jerzy Hipolit

Jerzy Hipolit Palusiński – Major pilot WP, Squadron Leader RAF, 1912 – 1991 Urodził się 13 sierpnia 1912 r. w Częstochowie. Uczęszczał do Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w rodzinnym mieście do klasy matematyczno-fizycznej. W szkole interesował się sportem szybowcowym. Wspólnie z Hieronimem Dudwałem pod okiem profesora Stefana Jarzębińskiego budowali elementy szybowca, a następnie go złożyli. […]