Kategorie
XX i XXI wiek

Walki Uliczne Stefana Roweckiego – podręcznik walki w mieście czy rzecz o tłumieniu rewolucji?

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę poglądów Stefana Roweckiego, dotyczących tłumienia zamieszek antyrządowych i specyfiki walk w terenie zurbanizowanym. Przyszły komendant główny Armii Krajowej, a wówczas podpułkownik, wydał w 1928 roku pracę Walki uliczne, będącą podstawą do tych rozważań. Motywacją do jej powstania były antykomunistyczne poglądy autora oraz przeświadczenie o nieprzygotowaniu współczesnych armii do walk w […]

Kategorie
1918-1939

Teoria wojny powietrznej według Giulio Douheta, cz II

Część I W 1926 roku Douhet dopisał drugą księgę do Panowania w powietrzu, tak poprawiona wersja ukazała się drukiem rok później. Już we wstępie do tej księgi pisał: w pierwszym wydaniu mej pracy (…) nie chcąc zbyt gwałtownie atakować ustalonych i panujących poglądów, uważałem za właściwe nie wyjawiać wszystkich swych myśli w sprawach problemu powietrznego. […]

Kategorie
1918-1939

Teoria wojny powietrznej według Giulio Douheta, cz I

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę poglądów generała Giulio Douheta na temat znaczenia i organizacji lotnictwa. Włoski oficer był jednym z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znanym teoretykiem lotnictwa okresu międzywojennego. Choć sam nie był pilotem, już przed I wojną światową głosił konieczność budowy potężnych sił powietrznych. Artykuł oparty jest na jego książce „Panowanie w powietrzu”, po […]

Kategorie
1918-1939

Rola i organizacja sił powietrznych w myśli wojskowej Władysława Sikorskiego

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę poglądów generała Władysława Sikorskiego na temat roli i organizacji sił powietrznych w nowoczesnej armii. Podstawą do jego opracowania była wydana w 1934 roku książka Sikorskiego pt. Przyszła wojna – jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju. Autor analizował przykłady użycia lotnictwa w I wojnie światowej, a […]

Kategorie
XX i XXI wiek

„Przyszła wojna” Władysława Sikorskiego na tle ówczesnej myśli wojskowej

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę opublikowanej w 1934 roku książki Władysława Sikorskiego pt. Przyszła wojna – jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju. Praca ta składa się z dwóch części, zawierających kolejno analizę ówczesnej sytuacji geopolitycznej oraz analizę sztuki wojennej. Autor przygląda się sytuacji międzynarodowej i komentuje rolę poszczególnych państw oraz […]