Teoria wojny powietrznej według Giulio Douheta, cz I