Teoria wojny powietrznej według Giulio Douheta, cz II

Część I W 1926 roku Douhet dopisał drugą księgę do Panowania w powietrzu, tak poprawiona wersja ukazała się drukiem rok później. Już we wstępie do tej księgi pisał: w pierwszym wydaniu mej pracy (…) nie chcąc zbyt gwałtownie atakować ustalonych i panujących poglądów, uważałem za właściwe nie wyjawiać wszystkich swych myśli w sprawach problemu powietrznego. … Dowiedz się więcej

Teoria wojny powietrznej według Giulio Douheta, cz I

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę poglądów generała Giulio Douheta na temat znaczenia i organizacji lotnictwa. Włoski oficer był jednym z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znanym teoretykiem lotnictwa okresu międzywojennego. Choć sam nie był pilotem, już przed I wojną światową głosił konieczność budowy potężnych sił powietrznych. Artykuł oparty jest na jego książce „Panowanie w powietrzu”, po … Dowiedz się więcej