Aktualność poglądów Roweckiego w XXI wieku

Część pierwsza artykułu. Warto zastanowić się, które z tez Roweckiego pozostają aktualne w dzisiejszych czasach. Bez wątpienia zdezaktualizowała się warstwa ideologiczna Walk Ulicznych, gdyż raczej nie grozi nam zagrożenie komunistyczną rewolucją. Uważamy jednak, że jego rozważania z czystym sumieniem można zastosować wobec zagrożeń o innej motywacji, ale wciąż odnoszących się do działań w mieście. Oprócz … Dowiedz się więcej

Walki Uliczne Stefana Roweckiego – podręcznik walki w mieście czy rzecz o tłumieniu rewolucji?

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę poglądów Stefana Roweckiego, dotyczących tłumienia zamieszek antyrządowych i specyfiki walk w terenie zurbanizowanym. Przyszły komendant główny Armii Krajowej, a wówczas podpułkownik, wydał w 1928 roku pracę Walki uliczne, będącą podstawą do tych rozważań. Motywacją do jej powstania były antykomunistyczne poglądy autora oraz przeświadczenie o nieprzygotowaniu współczesnych armii do walk w … Dowiedz się więcej