„Przyszła wojna” Władysława Sikorskiego na tle ówczesnej myśli wojskowej

Streszczenie Summary Artykuł stanowi analizę opublikowanej w 1934 roku książki Władysława Sikorskiego pt. Przyszła wojna – jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju. Praca ta składa się z dwóch części, zawierających kolejno analizę ówczesnej sytuacji geopolitycznej oraz analizę sztuki wojennej. Autor przygląda się sytuacji międzynarodowej i komentuje rolę poszczególnych państw oraz … Dowiedz się więcej