Łossowski Hipolit

Hipolit Łossowski (1880-1925), pułkownik (pośmiertnie generał brygady) pilot sterowcowy Wojska Polskiego.

Urodził się 20 grudnia 1880 roku w Nowgorodzie Siewierskim na Ukrainie. Uczył się w Korpusie Kadetów w Moskwie. Służąc w II. syberyjskim batalionie saperów uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej. W 1907 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Żeglugi Powietrznej. Po jej ukończeniu wszedł w skład kadry tej placówki. Z początkiem pierwszej wojny światowej Łossowski był zastępcą dowódcy sterowca „Albatros”. Później został zastępcą dowódcy aeronautyki Frontu Zachodniego. W 1916 roku mianowano go komendantem moskiewskiej Szkoły Pilotów. Następnie dowodził 7. parkiem lotniczym. W sierpniu 1917 roku wszedł w skład I. Korpusu Polskiego. 3 listopada 1918 roku w stopniu podpułkownika zgłosił akces do Wojska Polskiego. Po 1,5 tygodnia otrzymał przydział na szefa Sekcji Żeglugi Napowietrznej. Później był kolejno: dowódcą Wojsk Lotniczych, inspektorem Wojsk Lotniczych oraz dowódcą Brygady Lotniczej. Po zakończeniu wojny wyznaczono go kierownikiem Centralnych Zakładów Lotniczych. Zmarł 10 lutego 1925 roku. Po śmierci został awansowany na generała brygady.

Hipolit Łossowski był jednym z najstarszych oficerów, którzy wstąpili do lotnictwa wojskowego II Rzeczypospolitej. Był on pilotem sterowcowym. W niepodległej Polsce nie było możliwości, by wykorzystać jego specjalność lotniczą. Łossowski był jednak również niezwykle doświadczonym organizatorem. Praktyka wyniesiona z rosyjskich jednostek tyłowych czyniła z tego oficera jednego z naturalnych kandydatów do objęcia odpowiedzialnych stanowisk w polskich Wojskach Lotniczych. Stał on na czele lotnictwa II RP w najtrudniejszym, początkowym okresie ich istnienia. Z czasem został przesunięty na mniej eksponowane stanowisko. Przedwczesna śmierć pozbawiła polskie Wojska Lotnicze wybitnego organizatora.

Lista odznaczeń

 • Order Polonia Restituta IV klasy.

Lista jednostek, w których Hipolit Łossowski służył lub dowodził i stanowisk, które pełnił

 • II. syberyjski batalion saperów (Imperium Rosyjskie);
 • Oficerska Szkoła Żeglugi Powietrznej (Imperium Rosyjskie);
 • Sterowiec „Albatros” – zastępca dowódcy (Imperium Rosyjskie);
 • Szkoła Pilotów w Moskwie – komendant (Imperium Rosyjskie);
 • 7. park lotniczy – dowódca (Imperium Rosyjskie);
 • I. Korpus Polski;
 • Dowództwo Wojsk Lotniczych – dowódca;
 • Inspektorat Wojsk Lotniczych – inspektor;
 • Brygada Lotnicza – dowódca;
 • Centralne Zakłady Lotnicze – kierownik.

Bibliografia
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933.
Mała encyklopedia lotnicza, Warszawa 1938.
Mordawski Hubert, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.

Zdjęcie: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933, s. 383.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii