Kategorie
Jednostki lotnicze

11. Pułk Myśliwski

11. Pułk Myśliwski (1925-1928), jednostka Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Organizowanie pułku rozpoczęto w końcu maja 1925 roku (odnośny rozkaz Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało jeszcze w lutym). Planowano, że w składzie jednostki znajdą się dwa dywizjony, każdy w sile dwóch eskadr. Ze względu na problemy z personelem i sprzętem poprzestano na jednym dywizjonie. Na dowódcę 11. […]