Wydarzyło się dziś – 14 czerwca

14 czerwca 1900 roku w Grabcu Włoszczowskim urodził się ppłk dypl. pil. Jan Koźmiński. Służbę w lotnictwie polskim zaczął w 1925 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego odbywał służbę w 3., 1. i 5. Pułku Lotniczym. W końcu lat 30-tych został wykładowcą Wyższej Szkoły Lotniczej. W czasie kampanii polskiej 1939 roku mjr dypl. Jan Koźmiński był oficerem operacyjnym w sztabie lotnictwa Armii „Poznań”. 19 września w czasie prób przeprawienia się przez Bzurę został wzięty do niewoli przez żołnierzy niemieckich. Po wojnie pozostał na emigracji. Zmarł w 1985 roku.

14 czerwca 2007 roku zmarł Robin Olds, amerykański as myśliwski. Olds urodził się w lipcu 1922 roku, podczas II wojny światowej wstąpił do akademii wojskowej w West Point, którą ukończył w 1943 roku w stopniu podporucznika. Skończył także kurs pilotażu i w maju 1944 roku został skierowany na front do Europy w składzie 479. Grupy Myśliwskiej. Podczas wojny wykonał 107 lotów bojowych, zestrzelił 13 samolotów niemieckich i według oficjalnych danych, dalsze 11,5 zniszczył na ziemi.