Wysiedlenia Polaków z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944 : organizacja, sposób przeprowadzania, transport

Streszczenie Summary Hitlerowskie wysiedlenia Polaków z ziem wcielonych do Rzeszy stanowiły kolejny element polityki narodowościowej zmierzającej do likwidacji ludności polskiej na tym terenie. Wysiedlenia rozpoczęły się we wrześniu 1939 r., początkowo miały one charakter chaotyczny, jednak bardzo szybko przyjęły zorganizowane formy. Wysiedlenia z Kraju Warty objęły ponad 620 tysięcy osób. Przed ich przetransportowaniem do Generalnego … Dowiedz się więcej